Posojilojemalci, ki imajo neporavnane obveznosti do podjetja 2PI, d.o.o., Komenda - v stečaju, še vedno lahko:

- kličejo na telefonsko številko 031-382-642 ali pišejo na mail 2pi@2pi.si.

- plačujejo obroke na obstoječe TRR račune:

***********************************************************************************************************